Vrednotenje zalog

Zaloge vodimo po povprečni nabavni ceni. 

Vrednotenje zalog poteka na dva načina:

 

Vsak prejem na zalogo ovrednoti zalogo glede na zapisane podatke v glavi prejema.

V kolikor na prejem povežemo prejeti račun, bo prejem ovrednoten s prejetim računom.

V primeru, da je vrednost prejetega računa drugačna od ročno določene vrednosti na prejemu, bo vrednost prejema ovrednotena po računu.

V primeru preklica prejetega računa in prekinitve povezave na prejem, pridobi prejem prvotno vrednost na osnovi ročnega vnosa.

V tem prispevku