Dobropis ali storno izdanega računa

Dobropis ali storno Izdanega računa lahko v programu pripravimo na dva načina:

Ročni vnos dobropisa

 1. V meniju Poslovanje > Izdani računi.
 2. Izberemo Nov > vnesemo glavo računa.
 3. Na vrstici artikla vnesemo količino z negativno vrednostjo.
 4. Shranimo vrstico.
 5. Dobropis potrdimo s klikom na Izstavi.
 6. Naknadno zapremo odprto postavko za dobropis (zmanjšamo terjatev za vrednost dobropisa).

Kopiranje izdanega računa v dobropis

 1. V meniju Poslovanje > Izdani računi kliknemo na račun.
 2. Izberemo Kopiraj > V dobropis.
 3. Program pripravi nov dokument z enakimi podatki, kot jih ima račun, le količina ima negativno vrednost.
 4. Uredimo podatke v glavi računa (datumi) in na vrstici artikla (vrednost), če je vrednost različna.
 5. Dobropis potrdimo s klikom na Izstavi.
 6. Program samodejno zapre odprto postavko (zmanjša terjatev za vrednost dobropisa).

Popravek računa v istem davčnem obdobju

Če želimo stornirati račun za davčno obdobje, ki še ni zaključeno, lahko račun le prekličemo s klikom na Prekliči izstavitev, podatke popravimo in račun ponovno izstavimo. V tem primeru se predhodno uskladimo s kupcem.
Na ta način v skladu z zakonodajo ne moremo urejati gotovinskih računov.

S kopiranjem računa v dobropis je vnos hitrejši, saj nam podatkov ni treba vnašati dvakrat, s tem pa se izognemo tudi napakam in ročnim zapiranjem odprtih terjatev.

V tem prispevku