Dobropis ali storno izdanega računa

Dobropis ali storno Izdanega računa lahko v programu pripravimo na dva načina:

Ročni vnos dobropisa

1. V meniju Poslovanje > Izdani računi .

2. Izberemo  Nov > vnesemo glavo računa.

3. Na vrstici artikla vnesemo količino z negativno vrednostjo.

4. Shranimo vrstico.

5. Dobropis potrdimo s klikom na Izstavi.

6. Naknadno zapremo odprto postavko za dobropis (zmanjšamo terjatev za vrednost dobropisa).

Kopiranje izdanega računa v dobropis

1. V meniju Poslovanje > Izdani računi kliknemo na račun.

2. Izberemo Kopiraj > V dobropis.

3. Program pripravi nov dokument  z enakimi podatki, kot jih ima račun, le količina ima negativno vrednost.

4. Uredimo podatke v glavi računa (datumi) in na vrstici artikla (vrednost), če je vrednost različna.

5. Dobropis potrdimo s klikom na Izstavi.

6. Program samodejno zapre odprto postavko (zmanjša terjatev za vrednost dobropisa).

 

Popravek računa v istem davčnem obdobju

Če želimo stornirati račun za davčno obdobje, ki še ni zaključeno, lahko račun le prekličemo s klikom na Prekliči izstavitev  , podatke popravimo in račun ponovno izstavimo. V tem primeru se predhodno uskladimo s kupcem.
Na ta način v skladu z zakonodajo ne moremo urejati  gotovinskih računov.

S kopiranjem računa v dobropis je vnos hitrejši, saj nam podatkov ni treba vnašati dvakrat, s tem pa se izognemo tudi napakam in ročnim zapiranjem odprtih terjatev.

V tem prispevku