Odbitni delež DDV

Društva in nekatere druge organizacije morajo pri upoštevanju vstopnega DDV upoštevati odbitni delež. Za samodejni obračun najprej uredimo nastavitve obdobij za odbitni delež DDV.

Urejanje nastavitev odbitnega deleža

  1. Na vstopni strani izberemo Nastavitve izberemo Odbitni delež DDV,
  2. s klikom na Nov ali Uredi za obstoječi zapis določimo odbitni delež DDV,
  3. vnesemo Velja od, ki predstavlja začetni datum upoštevanja odbitnega deleža in
  4. Velja do, ki predstavlja končni datum upoštevanja odbitnega deleža,
  5. v polje Odstotek vnesemo vrednost odbitnega deleža.
    • Npr. če upoštevamo 80 % vhodnega DDV, 20 % pa ga ne smemo upoštevati, v to polje vnesemo 80.
    • Neodbitni DDV zvišuje znesek stroška, odhodka, osnovnega sredstva, zaloge…
  6. kliknemo na Shrani.

Novo obdobje za odbitni delež DDV vnesemo samo, če smo spremenili status.

Za delovanje odbitnega deleža DDV, najprej v nastavitvah obdobij za DDV odpremo obdobje za DDV.

Kaj program pripravi?

Program bo pri prejetih računih upošteval delež DDV-ja, ki ga imamo vpisanega v polje iz nastavitev.

Na vsaki temeljnici prejetega računa program ločeno prikaže vrednost DDV , ki bo upoštevana kot odbitni vhodni DDV in kolikšna vrednost DDV ne bo upoštevana.

V tem prispevku