Izvoz zalog v Excel preglednico

Dopolnili smo izvoz zalog v Excel preglednico. Pri izvozu zalog excel preglednica vsebuje ločene vrstice za posamezne serije in za posamezna skladišča, kar omogoča bolj analitičen pregled stanja zalog.

V tem prispevku