Izpis naslova Minimax na izpisih

V nastavitvah izpisov imamo možnost izpisa naslova Minimax v spodnjem delu dokumenta.


1. V meniju nastavitve > izpisi.

2. Pri posameznih izpisih dodamo kljukico na polju izpis naslova Minimax

  •  Dodana kljukica pri izbranih izpisih, izpisuje naslov www.minimax.si v spodnjem delu dokumenta.

 

 

Primer izpisa:

 

V tem prispevku