Tiskanje kartice stranke

Koraki za tiskanje kartice stranke:

1. Iz menija izberemo Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo > Kartica stranke.

2.  Vpišemo Datum od in do.

3.  Konto:

  • če pustimo polje prazno, dobimo podatke za vse konte,
  • če izberemo analitični konto, dobimo podatke izključno za ta konto (na primer 1200),
  • če izberemo razred ali skupino, dobimo podatke za analitične konte (na primer 12* za 1200, 12000, 12001, 12002 …)

4.  Stranka: izberemo jo, če želimo izpis za posamezno stranko, sicer dobimo podatke za vse stranke.

5.  Analitika: izberemo jo, če želimo izpis za posamezno analitiko. Če pustimo polje prazno, bodo na izpisu podatki za vse analitike.

6.  Delavec: če ga izberemo, bodo na izpisu podatki samo za izbranega delavca. Če pustimo polje prazno, bodo na izpisu podatki za vse delavce.

7.  Denarna enota: če jo izberemo, bodo na izpisu podatki samo za izbrano denarno enoto. Če pustimo polje prazno, bodo na izpisu podatki za vse denarne enote.

8.  Samo potrjene: izberemo, če želimo imeti na izpisu samo potrjene temeljnice, v nasprotnem primeru bodo na izpisu tudi podatki iz osnutkov temeljnic.

9. Vsaka kartica na novo stran: izberemo, če želimo natisniti kartico za vsako posamezno stranko na novi stani.

10.  Izberemo Naroči izpis.

V tem prispevku