Tiskanje kartice stranke

Navodilo velja za tiskanje kartice strank:

Tiskanje kartice za posamezno stranko

 1. V meniju Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo >
 2. Kliknemo Kartica stranke,
 3. poljubno izberemo kriterije:
 4. Vpišemo Datum od - do, ki sta obvezna podatka.
 5. Polje Konto:
  • če pustimo polje prazno, dobimo podatke za vse konte,
  • če vpišemo šifro konta, dobimo podatke izključno za ta konto (na primer 1200),-
  • če vpišemo šifro konta in zvezdico, dobimo podatke za analitične konte (na primer 1600 za 1600, 16001, 16002…)
 6. Polje Stranka: je obvezen podatek, izberemo stranko, za katero bomo tiskali kartico.
 7. Polje Analitika: izberemo jo, če želimo izpis za posamezno analitiko. Če je polje prazno, bodo na izpisu podatki za vse analitike.
 8. Polje Delavec: če ga izberemo, bodo na izpisu podatki samo za izbranega delavca. Če je polje prazno, bodo na izpisu podatki za vse delavce.
 9. Polje Denarna enota: če jo izberemo, bodo na izpisu podatki samo za izbrano denarno enoto. Če je polje prazno, bodo na izpisu podatki za vse denarne enote.
 10. Samo potrjene: dodamo kljukico, če želimo imeti na izpisu samo potrjene temeljnice, v nasprotnem primeru bodo na izpisu tudi podatki iz osnutkov temeljnic.
 11. Kliknemo Natisni.
 12. Program pripravi Izpis, ki ga lahko natisnemo, pošljemo po e-pošti ali prenesemo v PDF dokumentu v računalnik.

Tiskanje kartic za več strank

Če želimo tiskati več kartic strank sočasno izberemo :

 1. v meniju Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo >
 2. kliknemo na Masovne obdelave, izberemo Tiskanje kartice stranke,
 3. nadaljujemo na prvi korak s klikom Naprej kjer poljubno izberemo kriterije:
 4. Vpišemo Datum od - do, ki sta obvezna podatka,
 5. polje Konto:
  • če pustimo polje prazno, dobimo podatke za vse konte,
  • če vpišemo šifro konta, dobimo podatke izključno za ta konto (na primer 1200),-
  • če vpišemo šifro konta in zvezdico, dobimo podatke za analitične konte (na primer 1600 za 1600, 16001, 16002…)
 6. Polje Stranka: ni obvezen podatek, lahko izberemo  posamezno stranko, 
  • Sicer na seznamu strank dodamo kljukico pred nazivom strank, za katere bomo tiskali kartico.
 7. Polje Analitika: izberemo jo, če želimo izpis za posamezno analitiko. Če je polje prazno, bodo na izpisu podatki za vse analitike.
 8. Polje Delavec: če ga izberemo, bodo na izpisu podatki samo za izbranega delavca. Če je polje prazno, bodo na izpisu podatki za vse delavce.
 9. Polje Denarna enota: če jo izberemo, bodo na izpisu podatki samo za izbrano denarno enoto. Če je polje prazno, bodo na izpisu podatki za vse denarne enote.
 10. Samo potrjene: dodamo kljukico, če želimo imeti na izpisu samo potrjene temeljnice, v nasprotnem primeru bodo na izpisu tudi podatki iz osnutkov temeljnic.
 11. v polju Vsaka stranka na svoji strani, je privzeta nastavitev, če odstranimo kljukico , bo program natisnil strnjen dokument.
 12. nato kliknemo Najdi, da program prikaže podatke po katerih smo se omejili
 13. dodamo kljukico pri strankah za katere bomo tiskali kartico stranke,
 14. nadaljujemo na naslednji korak s klikom na Naprej ,
 15. Kliknemo Izvedi.
 16. Program vpraša. "Izvedle se bodo izbrane aktivnosti. Želite nadaljevati?
 17. Izberemo V redu.
 18. Program pripravi Izpis v PDF dokumentu, ki ga shranimo v računalnik.
V tem prispevku