Obvezni zdravstveni prispevek na obračunu plače

S 1. januarjem 2024 je bil uveden obvezni zdravstveni prispevek (v nadaljevanju OZP). OZP se prvič obračuna in odtegne pri obračunu plače in nadomestila plače za obdobje januar 2024, ne glede na datum izplačila.

Za obdobje od vključno meseca januarja 2024 do vključno februarja 2025 znaša obvezni zdravstveni prispevek 35 EUR mesečno. Obvezni zdravstveni prispevek se uskladi enkrat letno, in sicer 1. marca z rastjo povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji v preteklem letu po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.

Obvezni zdravstveni prispevek so dolžni od dohodka zavarovanca odtegniti izplačevalci dohodkov (delodajalec za zaposlene, v primeru starševskega nadomestila Center za socialno delo). Ker se obvezni zdravstveni prispevek ne deli, ga poravna delodajalec, ki je po Zakonu o dohodnini glavni delodajalec - to je tisti, pri katerem delavec dosega pretežni del dohodka (npr. v primeru spremembe zaposlitve sredi meseca).

Več o obveznem zdravstvenem prispevku preberite na spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

V Minimaxu je privzeto nastavljeno, da program na obračunu plače samodejno odtegne obvezni zdravstveni prispevek. Obračun obveznega zdravstvenega prispevka urejamo v nastavitvah delavca.

Nastavitev pri delavcu

 1. V meniju Šifranti > Delavci izberemo delavca.
 2. Kliknemo na Uredi.
 3. Izberemo zavihek Podatki za osebne prejemke.
 4. V razdelku Podatki za osebne prejemke preverimo nastavitev pri polju Obvezni zdravstveni prispevek:
  • se obračuna > program bo odtegnil obvezen zdravstveni prispevek od plače bruto I. 
   • Program predlaga privzeto nastavitev obračun obveznega zdravstvenega prispevka.
  • se ne obračuna > program ne bo obračunal obveznega zdravstvenega prispevka (npr. delavec je vojni veteran)
  • se začasno ne obračuna > program ne bo obračunal obveznega zdravstvenega prispeva in bo na obračunu plače prikazal opozorilo.(npr. če je delavka na porodniški)
 5. Podatke delavca shranimo.

Obračun obveznega zdravstvenega prispevka na obračunu plače

 1. V meniju Plače > Obračun plač s klikom na Nova plača pripravimo nov obračun plače. 
 2. Če imamo v nastavitvah delavca označili nastavitev, da se obvezni zdravstveni prispevek obračuna, bo program na obračunu plače samodejno od bruto plače delavca odtegnil obvezni zdravstveni prispevek v višini 35,00 EUR. 

Kaj program pripravi?

 • Temeljnico in poknjiži OZP na konto 2534 (skupaj s prispevkom za zdravstveno zavarovanje).    
 • Plačilne liste, na kateri je med prispevki delavca prikazan tudi obvezni zdravstveni prispevek.
 • Podatek o plačilu premije program upošteva v REK-O obrazcu:
  • na zbirnem delu REK-O v polju 202a, na analitičnem delu REK-O pa v polju A072a 
  • v polju A028 pa označi, ali je prejemnik dohodka zavarovanec za OZP ali ne. 
 • Plačilni nalog  > Plačilo OZP vpiše na prehodni račun, ki je enak kot za druge prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje. 
V tem prispevku