Zaključek in brisanje organizacije

Zaključevanje organizacije

Z zaključevanjem organizacije imajo uporabniki še vedno na voljo vse podatke organizacije.

 1. Za zaključek poslovanja kliknemo na vstopni strani Minimaxa na koncu vrstice pri izbrani organizaciji na ikono za nastavitve, ter izberemo Organizacijo izloči iz uporabe . 
 2. Program javi obvestilo:
 3. Izberemo Potrdi.
 4. Podatki organizacije program prenese na zavihek Organizacije , ki so izločene iz uporabe. 

V primeru zgolj prekinitve organizacije se sklenitelju licenčne pogodbe ta organizacija še vedno šteje v kvoto organizacij zaradi hrambe podatkov.

 • Uporabnik lahko v katerem koli trenutku s klikom na Organizacijo vrni v uporabo, organizacijo ponovno aktivira na zavihek Moje organizacije.
 • Praktičen primer uporabe bi bil, da podjetnik zaključi s poslovanjem, vendar ne želimo brisati podatkov organizacije zaradi morebitnih popravkov v zvezi z oddanim zaključnim računom.

Nepreklicno brisanje vseh podatkov organizacije

 1. Za brisanje vseh podatkov organizacije izberemo na vstopni stran na koncu vrstice pri organizaciji na ikono za nastavitve, ter izberemo Briši organizacijo. 
 2. Program javi obvestilo:
 3. V vnosno polje prepišemo kodo, ki je izpisana na ekranu.
 4. Nato kliknemo Briši.
  • Licenčnina za vodenje te organizacije se sklenitelju pogodbe po brisanju organizacije ne zaračunava.

Pomembno

Z brisanjem organizacije  iz programa Minimax so NEPOVRATNO izbrisani vsi njeni podatki in knjižbe. 

Preden zbrišemo organizacijo je zelo pomembno, da arhiviramo vse zakonsko potrebne podatke in morebitne druge podatke, ki bi jih lahko kdaj kasneje potrebovali.

 • Minimax omogoča najrazličnejše izvoze in izpise podatkov za različne poslovne potrebe.
 • Nekateri podatki so zakonsko obvezni, druge pa izvozimo ali natisnemo glede za naše potrebe.

Arhiviranje podatkov pred brisanjem organizacije

Pred brisanjem organizacije je priporočljivo narediti arhiv podatkov organizacije. Arhiv podatkov ostane, kljub temu, da smo organizacijo izbrisali (arhiv podatkov je potrebno ročno izbrisati).

V tem prispevku