Razbremenitev po sestavnici za tip artikla »storitev«

Po novem lahko v programu vnašamo sestavnice tudi pri tipu artikla »storitev«. 

Program omogoča vnos izdanega računa z artiklom tipa »storitev« z razbremenitvijo po sestavnici. V tem primeru program poknjiži izdan računi na konto prihodka od prodaje storitev, v zalogah pa razbremeni artikle iz sestavnice. 

Kako vnesemo na artiklu sestavnico preberite tukaj.

V tem prispevku