Pregled in urejanje podatkov za DDV

Z obračunom DDV-ja program samodejno pripravi knjigo izdanih in prejetih računov ter vse potrebne obrazce za oddajo na FURS in knjigovodsko temeljnico.

Pregled podatkov za DDV

  1. V meniju Knjigovodstvo > Obračun DDV 
  2. Na zavihku Vrstice  preverimo podatke (posamezne zapise za DDV)
  • V tabeli so vrstice s podatki za DDV, ki so na posameznih temeljnicah. Ena vrstica predstavlja en zapis za DDV na temeljnici.
  • Zapise lahko pregledujemo in omejujemo z različnimi pogoji, prikazane pa so samo potrjene temeljnice (brez osnutkov). 

Urejanje zapisov DDV

  • Na zgornji preglednici zapisov za DDV je na začetku vrstice ikona za urejanje zapisa.
  • V prvem stolpcu kliknemo na ikono za urejanje. Pridemo na pregled zapisov za DDV na temeljnici. 

Če zapis za DDV ni zajet v potrjen obračun DDV-ja, lahko:

  • Podatke urejamo s klikom na Uredi.
  • Zapis brišemo s klikom na Briši.

Če je zapis vključen v potrjen obračun DDV-ja, lahko podatke samo pregledujemo. Podatke za DDV lahko sicer urejamo tudi na temeljnici, tako da v glavi temeljnice kliknemo Podatki za DDV in jih uredimo.

V tem prispevku