Stalna izplačila

Navodilo prikazuje kako uredimo obračun stalnih izplačil (dodatkov), ki jih bo program predlagal na vsakem obračunu plače delavca v izbranem obdobju. 

Nastavitev stalnih izplačil

 1. V meniju Šifranti > Delavci izberemo delavca, kateremu želimo obračunati stalna izplačila (dodatke).
 2. Postavimo se na Ostali podatki delavca in izberemo Stalna izplačila.
 3. Za vnos stalnega izplačila delavca kliknemo na Nov.
 4. Vrsta izplačila: na spustnem seznamu izberemo ustrezno vrsto izplačila. 
 5. Vnesemo število enot.
 6. V primeru izbire vrste izplačila Drugi dodatki, program poleg števila enot, ponudi možnost vnosa vrednosti na enoto, odstotka, zneska in opisa, ki si izpiše na plačilni listi. 
 7. Obdobje obračunavanja: vpišemo obdobje, v katerem želimo, da program predlaga izbrano vrsto izplačila na obračunu plače. 
  • Program upošteva stalna izplačila na tistem obračunu plače, v katerem je obdobje obračunavanja v celoti zajeto v obdobju obračuna plače.
  • Če obdobje ni določeno, program predlaga izbrano izplačilo na vsakem obračunu plače.
 8. Po končanem vnosu podatkov, kliknemo Shrani.

Kaj program pripravi?

V meniju Plače > Obračun plač s klikom na Nova plača pripravimo nov obračun plače. Program bo na obračunu plače, v obdobju katere je obdobje obračuna stalnih izplačil v celoti zajeto, predlagal izbrano vrsto izplačila. 

Program predlaga stalno izplačilo (dodatek) samo na obračunu z vrsto plača

Če smo izbrali vrsto izplačila, ki poleg števila enot, zahteva še vnos drugih podatkov potrebnih za obračun, program doda na obračun plače vrstico z neznano vrsto izplačila. Vrstico uredimo s klikom nanjo in vnesemo še ostale za obračun potrebne podatke.

Prekinitev obračuna stalnih izplačil

Če želimo delavcu prekiniti obračunavanje stalnih izplačil (dodatkov), vnesemo datum konca obdobja zaračunavanja (datum do). 

V tem prispevku