Priprava obrazca REK-1 in plačilnih nalogov za izplačilo stroškov potnih nalogov

Če vnašamo potne naloge v meni Poslovanje > Potni nalogi  program skladno z zakonodajo pripravi obrazec REK-1 za obračunane in izplačane potne naloge. O izplačilih povračil stroškov službenih potovanj moramo poročati na FURS do zadnjega dne v mesecu. 

Datum obračuna potnega naloga nima vpliva na poročanje.

Priprava Rek obrazca

 1. V meniju Poslovanje > Potni nalogi  kliknemo na REK-1,
 2. in nato Nov,
 3. program odpre okno Priprava REK-1 za službenega potovanja
  • Vnesemo datum obračuna, odgovorno osebo za sestavo obrazca in telefonsko številko odgovorne osebe,
  • dodamo kljukico pred potnimi nalogi, za katere želimo pripraviti obrazec REK-1 
  • in kliknemo Shrani
 4. Zatem s klikom na Potrdi program pripravi obrazec REK-1, ki ga lahko neposredno iz programa posredujemo na spletni portal eDavki.

Priprava plačilnih nalogov za uvoz v banko

 1. Nato s klikom na Pripravi plačilne naloge program pripravi plačilne naloge.
 2. Kliknemo na Poglej plačilne naloge, program prikaže pripravljene plačilne naloge,
 3. ter s klikom na Izvoz v banko program pripravi datoteko za uvoz v banko.
  • Če bomo plačilne naloge kasneje plačevali, pa le-te najdemo v meniju Banka > Plačilni nalogi.
V tem prispevku