Priprava obrazca REK-1 in plačilnih nalogov za izplačilo stroškov potnih nalogov

Če vnašamo potne naloge v meni Poslovanje > Potni nalogi  program skladno z zakonodajo pripravi obrazec REK-1 za obračunane in izplačane potne naloge. O izplačilih povračil stroškov službenih potovanj moramo poročati na FURS do zadnjega dne v mesecu. Datum obračuna potnega naloga nima vpliva na poročanje.

 

1. V meniju Poslovanje > Potni nalogi  kliknemo na REK-1.

2. Kliknemo na Nov. 

3. Program odpre okno Priprava REK-1 za službenega potovanja. 

4. Vnesemo datum obračuna, odgovorno osebo za sestavo obrazca in telefonsko številko odgovorne osebe.

5. Izberemo potne naloge, za katere želimo pripraviti obrazec REK-1 in kliknemo na Shrani

6. S klikom na Potrdi program pripravi obrazec REK-1, ki ga lahko neposredno iz programa posredujemo na spletni portal eDavki.

7. S klikom na Pripravi plačilne naloge program pripravi plačilne naloge.

8. Plačilo plačilnih nalogov izvedemo v meniju Banka > Plačilni nalogi z izvozom plačilnih nalogov v datoteko in uvozom v bančni program oziroma plačilne naloge natisnemo in plačamo.

V tem prispevku