Item (Artikel)

Navodilo velja za prenos podatkov iz šifranta artiklov prek API vmesnika.


Splošno navodilo:SL: Šifranti Artikli
API dokumentacija:https://moj.minimax.si/SI/API/Home/ModuleDetails/Item
Kratek opis:Omogočeno je branje artiklov.
Omogočeni je dodajanje in spreminjanje artiklov.
Omogočeno je brisanje artiklov.


Item - podatki artikla

Item

Podatek

Opis

Name

Naziv artikla, obvezen podatek.

Code

Šifra artikla.

EANCode

Koda artikla.

Description

Opis artikla.

ItemType

Tip artikla, obvezen podatek. Mogoče izbrati:

  • B – Blago
  • M – Material
  • P - Polizdelek
  • I – Izdelek
  • S – Storitve
  • A - Predplačila
  • AS – Predplačila za storitve

UnitOfMeasurement

Merska enota.

VatRate

Stopnja DDV, obvezen podatek.

Vnese se ID stopnje DDV-ja - stopnjo DDV izberemo iz šifranta stopenj DDV, ki ga izpišemo s klicem metode GetVatRates.

Price

Cena.

RebatePercent

% marže.

Usage

Uporaba, obvezen podatek. Mogoče izbrati:

  • D - da.
  • N - ne.

Currency

Denarna enota, obvezen podatek.

Vnese se ID denarne enote - denarno enoto izberemo iz šifranta denarnih enot, ki ga izpišemo s klicem metode GetCurrencies.

RevenueAccountDomestic

Konto prihodka na domačem trgu.

Vnese se ID konta – konto izberemo iz šifranta kontov, ki ga izpišemo s klicem metode GetAccounts.

Če podatek ni vnesen, se zapiše z vrednostjo, ki se predlaga v spletni aplikaciji.

RevenueAccountEU

Konto prihodka na trgih EU.

Vnese se ID konta – konto izberemo iz šifranta kontov, ki ga izpišemo s klicem metode GetAccounts.

Če podatek ni vnesen, se zapiše z vrednostjo, ki se predlaga v spletni aplikaciji.

RevenueAccountOutsideEU

Konto prihodka na trgih izven EU.

Vnese se ID konta – konto izberemo iz šifranta kontov, ki ga izpišemo s klicem metode GetAccounts.

Če podatek ni vnesen, se zapiše z vrednostjo, ki se predlaga v spletni aplikaciji.

StocksAccount

Konto zaloge.

Vnese se ID konta – konto izberemo iz šifranta kontov, ki ga izpišemo s klicem metode GetAccounts.

Če podatek ni vnesen, se zapiše z vrednostjo, ki se predlaga v spletni aplikaciji.


Primer

Pri zgradbi objekta za pošiljanje si lahko pomagamo s testnimi podatki objekta, ki jih prikažemo s klikom na gumb Test API na pogledu posamezne metode.

 

Vnos novega artikla

Za dodajanje novega artikla potrebujemo naziv artikla, tip artikla, uporabo artikla, denarno enoto artikla in stopnjo DDV artikla.

Metoda: AddItem

Item

Podatek

Opis

Name

Moj artikel

ItemType

B

Usage

D

VatRate

ID stopnje DDV

Currency

ID denarne enote artikla


JSON

{

"ItemId": 0,

"Name": "New name 2015-09-09 07:56:16",

"Code": null,

"EANCode": null,

"Description": null,

"ItemType": "B",

"UnitOfMeasurement": null,

"VatRate": {

"ID": 36,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"Price": 0.0,

"RebatePercent": 0.0,

"Usage": "D",

"Currency": {

"ID": 7,

"Name": null,

"ResourceUrl": null

},

"RevenueAccountDomestic": null,

"RevenueAccountEU": null,

"RevenueAccountOutsideEU": null,

"StocksAccount": null,

"RecordDtModified": "0001-01-01T00:00:00",

"RowVersion": null

}


Vnos novega artikla z več podatki

Dodajanje artikla z več podatki.

Metoda: AddItem

Item

Podatek

Opis

Name

Majica rdeča XXL

Code

mr-xxl

EANCode

 4006381333931

Description

Otroška majica, velikost XXL, barva rdeča

ItemType

B

UnitOfMeasurement

kos

Usage

D

VatRate

ID stopnje DDV.

Currency

ID denarne enote artikla.

V tem prispevku