Kako določim, da je delavec nerezident?

Delavca, ki je nerezident, vpišemo v šifrant delavcev kot vse ostale osebe, ki jim obračunavamo plačo oziroma druge osebne prejemke.

Status je določen z izbiro države. Če izberemo Slovenijo, se delavec na obračunih šteje za rezidenta, sicer se šteje za nerezidenta.

  1. V meniju > Šifranti > Delavci,
  2. izberemo Nov,
  3. vpišemo podatke: naslov, poštno številko in kraj,
  4. izberemo Državo prebivanja,
  5. izberemo Državo rezidenstva
    • Če želimo, da program obravnava delavca kot nerezidenta, izberemo tujo državo.
  6. V zavihku Podatki za osebne prejemke, pri razdelku Podatki za dohodnino, program samodejno označi pri polju Splošna olajšava > NI
  7. Ostale podatke vnesemo kot pri vseh drugih delavcih.
  8. Vnos podatkov shranimo s klikom na Shrani.

Kaj program pripravi?

S to nastavitvijo program ne obračuna splošne olajšave.

V tem prispevku