Kako določim, da je delavec nerezident?

Delavca, ki je nerezident, vpišemo v šifrant delavcev kot vse ostale osebe, ki jim obračunavamo plačo oziroma druge osebne prejemke.

Status je določen z izbiro države. 

Če izberemo Slovenijo, se delavec na obračunih šteje za rezidenta, sicer se šteje za nerezidenta.


1. V meniju > Šifranti > Delavci.

2. Izberemo NOV.

3. Vpišemo vse podatke in Vnesemo naslov.

4. Vnesemo poštno številko ter kraj. 

5. Izberemo Državo prebivanja, Državo rezidenstva. Pod podatki za osebne prejemke - Podatki za dohodnino.  

6. Splošna olajšava: označimo, da NI splošne olajšave.

 


Ostale podatke vnesemo kot pri vseh drugih delavcih.

7.  Shranimo s klikom na Shrani.

V tem prispevku