Gesla za dostop do zunanjih aplikacij

Program Minimax je možno povezati z različnimi aplikacijami (npr. Shopsy, Mintpos, Opal...) in spletnimi stranmi prek API programskega vmesnika. 

V ta namen je potrebno v SAOP uporabniškem računu odpreti novo zunanjo aplikacijo, preko katere bo potekala prijava za prenos podatkov v Minimax.

  1. V SAOP uporabniški račun se prijavimo tako, da se na vstopni strani Minimaxa postavimo na   in izberemo Moj profil.
  2. Kliknemo na Urejanje osnovnih podatkov.
  3. V poglavju GESLA ZA DOSTOP ZUNANJIH APLIKACIJ (na dnu strani) kliknemo na gumb NOVA APLIKACIJA.
  4. V pojavnem oknu, ki se odpre, vnesemo:
    • naziv aplikacije, 
    • poljubno uporabniško ime in
    • geslo, s katerim se bomo kot uporabnik prijavljali v API.

POZOR! Pri večkratnem zaporednem izvajanju klicev za avtentikacijo z napačnim geslom (prijavi z napačnim geslom), se APLIKACIJA zaklene. V tem primeru svetujemo, da obstoječo aplikacijo izbrišemo in vnesemo novo.

V tem prispevku