Vodenje proizvodnje na podlagi ročno vnesenih prejemov iz proizvodnje in razbremenjevanje zalog s pomočjo vnosa inventure zaradi porabe

Proizvodnjo v Minimaxu lahko vodimo tudi tako, da vnašamo le prejeme iz proizvodnje, nato namesto sprotnih izdaj v proizvodnjo naredimo inventuro zaradi porabe za določeno obdobje.

Prejem iz proizvodnje

 1. Najprej v meniju Poslovanje > Zaloge, 
 2. kliknemo Nov > Prejem, 
 3. pri podvrsti prometa izberemo Iz proizvodnje.
 4. Vnesemo glavo prejema.
 5. Vnesemo vrstice prejema: 
  • izberemo skladišče iz katerega bomo artikel prejeli iz proizvodnje, 
  • nato izberemo artikel, ki smo ga proizvedli.
  • Vnesemo količino posameznega artikla
  • ter ceno za posamezni artikel.
 6. Ko končamo z vnosom artiklov, Prejem potrdimo s klikom na Potrdi - zaloga je povečana za vnesene artikle.

Inventura zaradi porabe

 1. Nato v meniju Poslovanje > Zaloge,
 2. kliknemo Nov > Inventura
 3. pri vrsti inventure izberemo Inventura zaradi porabe.
 4. Kliknemo na skladišče za katerega želimo narediti inventuro. 
  • v preglednici je prikazana zaloga v skladišču.
 5. Kliknemo Vnos dejanskih količin, nato v polja vnesemo količino za posamezni artikel, ki ga imamo na zalogi. 
 6. Vnos količin zaključimo s klikom na Shrani.
  • program ponovno prikaže preglednico z artikli na zalogi s količinami, ki smo jih vnesli pri inventuri.  
 7. Preglednico zapremo s klikom Zapri.
 8. nato Inventuro potrdimo s klikom na Potrdi.
  • Na preglednici izpiše artikle, ki smo jih vnesli pri inventuri kot manjko, zaloga je zmanjšana za te artikle.
V tem prispevku