Pošiljanje obračunskega lista drugih osebnih prejemkov po e-pošti

V program smo dodali funkcionalnost, ki omogoča pošiljanje obračunskega lista po elektronski pošti.

V meniju Plače > Obračun DOP vnesemo obračun drugih osebnih prejemkov. Na zaključenem obračunu DOP kliknemo na Pošlji po e-pošti. Pošiljanje obračunskih listov po e-pošti izvedemo preko treh hitrih korakov.

Na prvem koraku so prikazani delavci, ki so vključeni v obračun in podatki o elektronski pošti in geslu za posameznega delavca. Podatke lahko uredimo. Spremembe bodo posodobljene tudi v šifrantu delavcev

Delavce, ki jim želimo poslati obračunski list po e-pošti, označimo.

Na drugem koraku preverimo podatke o izbranih delavcih.

Na naslednjem koraku uredimo vsebino e-poštnega sporočila in določimo datum za pošiljanje. 

S klikom na Izvedi program pošlje na izbran datum pošiljanja obračunski list delavcem po e-pošti in prikaže poročilo o uspešnosti pošiljanja posameznih obračunskih listov. Zaradi občutljivih podatkov so obračunski listi poslani v PDF datoteki, ki jo prejemnik odklene z geslom. 

Več o obračunu drugih osebnih prejemkov in pošiljanju obračunskega lista delavcem lahko preberete tukaj

V tem prispevku