Obračun storitev računovodskega servisa – štetje knjižb po datumu nastanka in prikaz po uporabnikih

Pri obračunu storitev računovodskega servisa smo dodali možnost štetja knjižb po datumu nastanka knjižbe. V tem primeru program upošteva knjižbe poslovnih dogodkov glede na datum vpisa v sistem, neodvisno od datuma temeljnice. Način upoštevanja knjižb izberemo v nastavitvah obračuna.


Dodan je tudi pregled opravljenega dela po posameznih uporabnikih, zaposlenih v računovodskem servisu. S klikom na Rekapitulacija po uporabnikih program prikaže uporabnike in seznam opravljenega dela. Tako lahko na enostaven način pregledujemo kako učinkoviti so zaposleni pri svojem delu.


Več o obračunu storitev preberite na tej povezavi

V tem prispevku