Dopolnitev preglednice potnih nalogov

Na preglednico potnih nalogov smo dodali podatek prihodu in trajanju potovanja ter državi potovanja. Na preglednici so po novem vidni tudi posamezni stroški službene poti: potni stroški, dnevnice, ostali stroški in koliko znaša skupen strošek službene poti.

Več o potnem nalogu preberite tukaj.

V tem prispevku