Uskladitev zavarovalne osnove zasebnika oziroma družbenika

Za pravilen obračun prispevkov je pomembno, da imamo v meniju Šifranti > Delavci izbrano pravilno zavarovalno podlago in zavarovalno osnovo. Onemogočili smo izbiro zavarovalnih osnov za plačilo prispevkov zasebnika oziroma družbenika, ki niso več veljavne. Zavarovalno osnovo določa Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (145. členom ZPIZ-2). Minimalna in maksimalna osnova pa je določena v Pravilniku o določanju zavarovalne osnove.

V meniju Šifranti > Delavci, v zavihku Podatki za osebne prejemke, pri polju lahko Polna zavarovalna osnova, izberemo ustrezno osnovo za plačilo prispevkov:

  • Minimalna osnova.
  • Vnos zneska, kjer znesek zavarovalne osnove vnesemo ročno.
  • Maksimalna osnova.

Če pri vnosu delavca izberemo zavarovalno osnovo, ki ni več podprta, nas program opozori.

Če pa imamo na delavcu že vneseno neveljavno zavarovalno osnovo, program pri obračunu prispevkov za mesec maj in naslednje opozori na napačno izbiro zavarovalne osnove.

Več o zavarovalni osnovi samozaposlenega in družbenika preberite tukaj.

V tem prispevku