Obračun prispevkov za dopolnilno dejavnost (video)

V posnetku prikazujemo, kako v Minimaxu obračunamo prispevke za dopolnilno dejavnost (popoldanski s.p.).


Vsebina posnetka

00.10 Podatki zasebnika v šifrant delavcev

00.50 Nastavitve organizacije

01.10 Začetne nastavitve za obračun

01.30 Obračun prispevkov

V tem prispevku