Tiskanje in izvoz knjižb

Navodilo velja za pripravo tiskanja, tiskanje in izvoz knjižb.

V meniju > Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo > izberemo Knjižbe.

Izbira pogojev za tiskanje

Na pogledu knjižb imamo možnost omejitve na več kriterijev: 

 • vrsta temeljnice,
 •  opis, 
 • analitika, 
 • stranka,
 •  delavec,
 •  status,
 •  denarna enota,
 •  datum temeljnice,
 •  konto ( če pustimo polje prazno, dobimo podatke za vse konte,  če izberemo analitični konto, dobimo podatke izključno za ta konto (na primer 1200), če izberemo razred oziroma skupino, dobimo podatke za vse analitične konte (na primer 12 za 1200, 12000, 12001, 12002 …)
 • znesek.

Če teh podatkov ne vnašamo, program izpiše vse knjižbe za določeno obdobje.

Tiskanje knjižb

Izberemo lahko dva izpisa: 

 • Natisni osnovno: pripravi izpis knjižb v eni vrstici z osnovnimi podatki o vrsti temeljnice, datumu temeljnice, opisom, kontu, denarni enoti in seveda zneskih v breme ali dobro. V glavi dokumenta bodo izpisani izbrani pogoji za izpis.
 • Natisni napredno: pripravi izpis v dveh vrsticah, kjer so v drugi vrstici še podatki o stranki, analitiki in delavcu, seveda če ti podatki na posamezni knjižbi obstajajo.V glavi dokumenta bodo izpisani izbrani pogoji za izpis.

Program pripravi PDF dokument, ki ga shranimo ali natisnemo.

Izvoz knjižb

Knjižbe lahko tudi izvozimo v Excel preglednico in jih tam poljubno urejamo, ter nato tudi natisnemo.

V tem prispevku