Prikaz poslanih dokumentov po e-pošti na osnovni preglednici

Po novem že na preglednici izdanih računov vidimo ali smo račun poslali po e-pošti oziroma ali smo e-račun uvozili v spletno banko, Bizbox ali poslali po elektronski pošti. Program prikaže ikono

Ta funkcionalnost je dodana tudi na osnovni preglednici predračunov.

V tem prispevku