Zbir po blagovnih skupinah

Zbir po blagovnih skupinah je pregled prodaje posameznih blagovnih skupin na izdanih računih.


 1. V meniju Poslovanje > Izdani računi se postavimo na zavihek Zbiri.
 2. Izberemo Po blagovnih skupinah.
 3. Program prikaže seznam blagovnih skupin, ki so bile izbrane na izdanih računih v tekočem poslovnem letu. V zbir so zajeti samo potrjeni računi.
 4. Pregled lahko dodatno omejimo z več kriteriji: 
  • blagovna skupina, 
  • kupec, 
  • analitika, 
  • datumsko območje in 
  • številčenje.

 

V tem prispevku