Zbir po blagovnih skupinah

Zbir po blagovnih skupinah je pregled prodaje posameznih blagovnih skupin. Zbir po blagovnih skupinah pregledujemo v meniju izdanih računov in/ali v zalogah

 1. V meniju Poslovanje > Izdani računi 
 2. Izberemo zavihek Zbiri.
 3. Izberemo Po blagovnih skupinah.
 4. Program prikaže seznam blagovnih skupin, ki so bile izbrane na izdanih računih v tekočem poslovnem letu. V zbir so zajeti samo potrjeni računi in/ali prometi v zalogah.
 5. Pregled lahko dodatno omejimo z več kriteriji: 
  • Blagovna skupina,
  • Kupec,
  • Analitika vrstic,
  • Datum (obdobje) opravljanja,
  • Številčenje,
  • Analitika glave.
 6. S klikom na naziv blagovne skupine, program prikaže preglednico vrstic izdanih računov z blagovno skupino.
V tem prispevku