Šifranti

Šifrant je povezan z vsemi meniji programa Minimax. V šifrante vnašamo artikle, stranke (kupce in dobavitelje), delavce, analitike (stroškovna mesta), cenike, konte, odhodke, skladišča, poslovalnice,...