Ali lahko vnašamo izdane račune, čeprav še nimamo knjižene otvoritve?

Izdane račune in vse ostale dokumente lahko vnašamo, še preden imamo knjiženo otvoritev (ne glede na to ali smo šele pričeli s knjiženjem v Minimaxu ali pa želimo urediti prenos v novo poslovno leto).

Pri vnosu otvoritvenega stanja moramo biti pozorni, da izberemo ustrezno vrsto temeljnice, v našem primeru OTV - otvoritvena temeljnica.

V tem prispevku