Plače - shranjevanje podatkov delavca na obračun plače

Zaradi težav uporabnikov pri preklicu obračuna plače, smo spremenili način shranjevanja podatkov delavca za obračun plače. Po novem lahko uporabnik vpliva na podatke, ki veljajo samo za določen obračun plače in pri tem sprememba podatkov ne vpliva na kasnejše obračune plač. Program sedaj shrani podatke delavca potrebne za obračun plače na posamezni obračun plače

Program pri novem obračunu plače prepiše podatke iz šifranta > delavci. V kolikor pri posameznem obračunu plače urejamo podatke delavca, nas program opozori, da vnašamo podatke za izbrani obračun plače. Spremembe ne bodo shranjene v  šifrant delavcev, prav tako ne bodo vplivale na druge obračune plače. Posledično bo program tudi v primeru preklica in ponovne potrditve obračuna plače, upošteval nastavitve, ki so veljale pri prvotnem obračunu in ne glede na trenutne nastavitve v šifrantu > delavci. 

Pri shranjevanju podatkov delavca program ponudi možnost, da spremenjene nastavitve posodobi tudi v meniju Šifranti > Delavci in bodo tako vplivale tudi na kasnejše obračune plače. 

S klikom na Posodobi nastavitve na šifrantu delavca program posodobi podatke v šifrantu > delavci in po izvedbi izpiše obvestilo.

Image

Več o tem preberete tukaj.

V tem prispevku