Kako lahko izboljšamo kvaliteto slik računov, ki jih pošiljamo preko mobilne aplikacije v Minimax?

Pri slikanju s telefonom običajno zajamemo poleg računa še del okolice, ki je moteča.

Predlagamo, da na telefon naložite eno izmed aplikacij za skeniranje dokumentov. Mnoge so brezplačne in bistveno izboljšajo preglednost slikanih računov.

V tem prispevku