Novosti verzije 25.10.2022 (videoposnetek)

V videoposnetku so prikazane nove funkcionalnosti in dopolnitve, ki smo ji namestili v program 25. oktobra 2022.


Vsebina:

  0:24 - Dopolnitve nabiralnika pri prejemanju elektronske pošte

  1:05 -  Dopolnitve na področju odprtih postavk

  1:15 - Pregled odprtih in zaprtih postavk za posamezno stranko

  1:55 - Masoven preklic zapiranja odprtih postavk

  2:50 - Dvovrstični izpis odprtih postavk v primeru tuje valute

  3:32 - Kopiranje prejema v izdajo v skladišče in v proizvodnjo

  4:10 - Na pregledu vrstic zalog dodaten stolpec s številko prometa zalog

  4:30 - Pri uvozu prometa zalog z Excel predlogo lahko vnesemo tudi naziv artikla

  5:48 - Kopiranje izdanega naročila v novo izdano naročilo

  6:23 - Samodejna razbremenitev brez združevanja artiklov

  7:12 - Vnos števila ur osnove za refundacijo na dve decimalni mesti

  7:54 - Pošiljanje obračunskega lista drugih osebnih prejemkov po e-pošti

  9:30 - Dopolnitev preglednice potnih nalogov

  9:56 - Možnost izpisa osnovnih sredstev po amortizacijskih skupinah
  

  


  

  

  

  

  


 


V tem prispevku