Prejem - navodila za uvoz vrstic prometa zalog v Minimax (excel)

Navodilo velja za uvoz podatkov Prejema na zalogo preko CSV datoteke (excel).

Priprava in vnos podatkov v predlogo

Najprej pripravimo predlogo

 1. V meniju Poslovanje > Zaloge > kliknemo Nov > izberemo Prejem.
 2. V osnutku Prejema kliknemo na ikono za Uvoz vrstic.
 3. Izberemo Pripravi predlogo in kliknemo na gumb Predloga.
 4. Datoteko shranimo na računalnik.

Nato v predlogo vnesemo podatke

5. Vsebine in zaporedja stolpcev ne smemo spreminjati. Podatke lahko v polja prilepimo iz drugih datotek ali pa jih vnesemo sami.

 •  Šifra Artikla

 Podatek je obvezen.

Vnesemo šifro artikla, ki v Minimaxu že obstaja.

Primer šifre: 8045

 • Šifra Skladišča

Podatek je obvezen.  

Vnesemo šifro skladišča, ki v Minimaxu že obstaja. Šifro skladišča določimo v meniju šifranti > skladišča – če pri skladišču ni šifre, jo ročno dopišemo.

 • Količina

Podatek je obvezen.

Vnesemo količino artiklov, ki jih imamo na zalogi.

 • Cena

Podatek je obvezen.

Lahko vnesemo ceno na artikel.

 • % popusta

Podatek ni obvezen.

Vnesemo vrednost popusta.

 • % marže 

Podatek ni obvezen.

Vnesemo vrednost marže.

 • Prodajna cena

Podatek ni obvezen.

Vnesemo prodajne ceno artikla.

 • Prodajna cena z DDV

Podatek ni obvezen.

Vnesemo prodajne ceno artikla z DDV.

 • Serija

Podatek je obvezen le v primeru, da vodimo zalogo (artikle) po serijah.

Vnesemo oznako serije.

Nazadnje napolnjeno predlogo shranimo

6. S klikom na Datoteka > Shrani (File > Save). 

7. Če program prikaže opozorilo, da dokument morda ni združljiv z Unicode formatom, kliknemo na gumb Da (Yes).

Uvoz datoteke s podatki v Minimax

 1. V meniju Poslovanje > Zaloga > kliknemo Nov > izberemo Prejem.
 2. Izberemo Uvoz datoteke in kliknemo na gumb Izberi datoteko,
 3. nato poiščemo predlogo, ki smo jo predhodno napolnili s podatki
 4. in kliknemo na Potrdi.

Po končanem uvozu program prikaže poročilo uvoza. 

Pregled osnutka Prejema

 1. V meniju Poslovanje > Zaloge program napolni Prejem z uvoženimi vrsticami.
 2. Dokument lahko naknadno urejamo (spreminjamo, dodajamo, brišemo vrstice) s klikom na gumb Uredi.
 3. Prejem potrdimo s klikom na Potrdi.
V tem prispevku