Prejem - navodila za uvoz vrstic prometa zalog v Minimax (excel)

Navodilo velja za uvoz podatkov Prejema na zalogo preko CSV datoteke (excel).


Priprava in vnos podatkov v predlogo

Najprej pripravimo predlogo:

1. V meniju Poslovanje > Zaloge > kliknemo Nov > izberemo Prejem.

2. V osnutku Prejema kliknemo na ikono za Uvoz vrstic.

3. Izberemo Pripravi predlogo in kliknemo na gumb Predloga.

4. Datoteko shranimo na računalnik.


Nato v predlogo vnesemo podatke

5. Vsebine in zaporedja stolpcev ne smemo spreminjati. Podatke lahko v polja prilepimo iz drugih datotek ali pa jih vnesemo sami.

  •  Šifra Artikla

 Podatek je obvezen.

Vnesemo šifro artikla, ki v Minimaxu že obstaja.

Primer šifre: 8045

 

  • Šifra Skladišča

Podatek je obvezen.  

Vnesemo šifro skladišča, ki v Minimaxu že obstaja. Šifro skladišča določimo v meniju šifranti > skladišča – če pri skladišču ni šifre, jo ročno dopišemo.


  • Količina

Podatek je obvezen.

Vnesemo količino artiklov, ki jih imamo na zalogi.

 

  • Cena

Podatek je obvezen.

Lahko vnesemo ceno na artikel.

 

  • % popusta

Podatek ni obvezen.

Vnesemo vrednost popusta.


  • % marže 

Podatek ni obvezen.

Vnesemo vrednost marže.


  • Prodajna cena

Podatek ni obvezen.

Vnesemo prodajne ceno artikla.


  • Prodajna cena z DDV

Podatek ni obvezen.

Vnesemo prodajne ceno artikla z DDV.


  • Serija

Podatek je obvezen le v primeru, da vodimo zalogo (artikle) po serijah.

Vnesemo oznako serije.


Nazadnje napolnjeno predlogo shranimo:

6. S klikom na Datoteka > Shrani (File > Save). 

7. Če program prikaže opozorilo, da dokument morda ni združljiv z Unicode formatom, kliknemo na gumb Da (Yes).

 

Uvoz datoteke s podatki v Minimax

1. V meniju Poslovanje > Zaloga > kliknemo Nov > izberemo Prejem.

2. Izberemo Uvoz datoteke in kliknemo na gumb Izberi datoteko,

4. nato poiščemo predlogo, ki smo jo predhodno napolnili s podatki

5. in kliknemo na Potrdi.

Po končanem uvozu program prikaže poročilo uvoza. 

Pregled osnutka Prejema

V meniju Poslovanje > Zaloge program napolni Prejem z uvoženimi vrsticami.

Dokument lahko naknadno urejamo (spreminjamo, dodajamo, brišemo vrstice) s klikom na gumb Uredi.

Prejem potrdimo s klikom na Potrdi.

V tem prispevku