Izračun urne postavke za nadomestila iz povprečja

Navodilo se nanaša na izračun urne postavke za nadomestila iz povprečja.

  1. V meniju Plače > Obračun plače vnesemo novo plačo.
  2. Na prvem koraku obračuna na zavihku Osnovni podatki vnesemo v polju Nadomestila (dopust, boleznine) iz povprečja mesecev število mesecev obračuna plač iz katerih povprečja želimo, da program izračuna urno postavko.
    • Na primer: če v polju Nadomestila (dopust, boleznine) iz povprečja mesecev vnesemo 3, bo program izračunal urno postavko iz povprečja plač zadnjih treh mesecev pred predmetnim obračunom.
  3. Če v polju Upoštevaj dopust pri izračunu nadomestil dodamo kljukico, bo program pri izračunu urne postavke za nadomestila upošteval tudi ure dopusta. 
  4. S klikom na Shrani shranimo nastavitve obračuna plače,
  5. s klikom Naprej se pomaknemo na naslednji korak, kjer plačo obračunamo in zaključimo
  6. Pri obračunu nadomestil (npr. dopust,  boleznine do 30 dni, čakanje na delo) program za vpisane mesece na prvem koraku plače sešteje vrednosti vseh izplačil, ki predstavljajo redno delo in dodatke (dodatek na delovno dobo, dodatek za delovno uspešnost, dodatek za nočno delo,...) ter jih razdeli s količino ur rednega dela. V kolikor smo na prvem koraku obračuna plače označili polje Upoštevaj dopust pri izračunu nadomestil, bo program pri izračunu upošteval tudi znesek in ure dopusta. Tako dobljena urna postavka je osnova za vsa nadomestila v programu.
V tem prispevku