Obvezni zdravstveni prispevek zasebnika

S 1. januarjem 2024 je bil uveden obvezni zdravstveni prispevek (v nadaljevanju OZP). 

Samozaposlene osebe prispevek vplačujejo sočasno z ostalimi obveznimi prispevki za socialno varnost, v mesečnem obrazcu »Obračun prispevkov za socialno varnost (OPSVZ)«.

Več o obveznem zdravstvenem prispevku preberite na spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

V Minimaxu je privzeto nastavljeno, da program samodejno obračuna obvezni zdravstveni prispevek. Obračun obveznega zdravstvenega prispevka urejamo v nastavitvah delavca.

Nastavitev pri zasebniku

 1. V meniju Šifranti > Delavci izberemo delavca - zasebnika.
 2. Kliknemo na Uredi.
 3. Izberemo zavihek Podatki za osebne prejemke.
 4. Preverimo nastavitev pri polju Obvezni zdravstveni prispevek:
  • se obračuna > program bo odtegnil obvezen zdravstveni prispevek.
  • se ne obračuna > program ne bo obračunal obveznega zdravstvenega prispevka (npr. delavec je vojni veteran)
  • se začasno ne obračuna > program ne bo obračunal obveznega zdravstvenega prispeva in bo na obračunu plače prikazal opozorilo.
 5. Podatke delavca shranimo.

Obračun obveznega zdravstvenega prispevka na obračunu

 1. V meniju Plače > Obračun plač s klikom na Nova plača pripravimo nov obračun prispevkov. 
 2. Če imamo v nastavitvah zasebnika izbrano nastavitev, da se obvezni zdravstveni prispevek obračuna, bo program na obračunu prispevkov samodejno odtegnil obvezni zdravstveni prispevek v višini 35,00 EUR.

Kaj program pripravi?

 • Temeljnico in poknjiži OZP na konto 2534 (skupaj s prispevkom za zdravstveno zavarovanje).    
 • Podatek o plačilu premije program upošteva na obrazcu OPSVZ:
  • v polju 313, 
  • v polju 081 pa označi, ali je zavezanec za obvezni zdravstveni prispevek ali ne. 
 • Plačilni nalog  > Plačilo OZP vpiše na prehodni račun, ki je enak kot za druge prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje.
V tem prispevku