Dopolnitve na prejetih računih

Nov vmesnik prejetih računov

Dokončno smo ukinili star vmesnik vnosa prejetih računov. Z novim vmesnikom smo poenostavili vnos prejetih računov in ga naredili preglednejšega

Način vnosa pa ostaja nespremenjen, le v glavi je nekoliko drugačen vrstni red polj

Največja sprememba je pri vnosu vrstic odhodka. Na račun ne dodajamo več odhodkov iz šifranta Odhodki, temveč jih vnašamo in določamo njihove nastavitve neposredno pri vnosu vrstic računa. 

Vnosu podatkov prejetega računa lahko bistveno pohitrimo z uporabo tipke Enter.

Več o vnosu prejetega računa preberite tukaj.
Kako vnašamo prejeti račun lahko preverite tudi v videoposnetku.

Samodejno odpiranje PDF priponke prejetega e-računa 

Pri uvozu prejetega e-računa iz nabiralnika v meni prejetih računov program odpre PDF priponko na desni strani ekrana (brez dodatnega klika).  Samodejno odpiranje priponke računa omogoča, da enostavno preverimo predlagane podatke in jih uredimo.

V kolikor je na e-računu dodanih več različnih priponk,  program primarno odpre PDF priponko. Če je PDF priponk več, program odpre prvo PDF priponko.

Več o uvozu prejetega e-računa preberite tukaj.

Prikaz priponke na preglednici prejetih računov

Po novem lahko že na preglednici prejetih računov vidimo kateri račun ima dodano priponko. Na vrstici prejetega računa je prikazana ikona .

Opozorilo, da originalna številka istega dobavitelja že obstaja

Ko na prejetem računu vpišemo podatek v polje Originalna številka program preveri, ali račun za istega dobavitelja z isto originalno številko že obstaja in nas na to opozori. Tako se lahko že ob vnosu glave račune izognemo podvojenemu vnosu prejetega računa. 

 Več o vnosu prejetega računa preberite tukaj

Na preglednici odhodkov prejetih računov tudi naziv konta 

Na preglednico odhodkov prejetih računov smo dodali stolpec z nazivom konta. Po novem je poleg številke konta na preglednici odhodkov prejetih računov, izpisan tudi naziv konta. S tem je pregled odhodkov razumljivejši.

Več pregledu po o odhodkih prejetih računov preberite tukaj.

V tem prispevku