Priprava letnih poročil v Minimaxu (video)

V video navodilu je prikazano, kako pripravimo v programu Minimax letna poročila za leto 2018. Postopek priprave letnih poročil se ni spreminjal, zato je še vedno aktualen in se uporablja tudi za pripravo letnih poročil v letu 2020.

V tem prispevku