Prenos med skladišči – ukinitev prometa in vpeljava izdaje in prejema iz/na skladišče

V zalogah smo ukinili vrsto prometa Prenos med skladišči. 

Če želimo urediti prenos zaloge blaga iz enega v drugo skladišče vnesemo prejem s podvrsto prometa Iz skladišča oziroma izdajo s podvrsto prometa V skladišče. Ne glede katero vrsto prometa izberemo, program samodejno pripravi ustrezno vrsto prometa v drugem skladišču (izdajo iz skladišča oziroma prejem v drugo skladišče).


Kako uredimo prenos zaloge blaga iz enega skladišča v drugo skladišče preberite na tej povezavi.

V tem prispevku