Izvoz seznama odprtih postavk in seznama dolžnikov glede na zapadlost (Excel)

Navodilo velja za pripravo datoteke odprtih postavk in seznama dolžnikov.

 1. V meniju  Poslovanje > Odprte postavke,
 2. Na preglednici se poljubno omejimo:
  • datum računa, 
  • datum zapadlosti, 
  • datum opravljanja, 
  • datum temeljnice: vnesemo datume do katerega se upoštevajo računi pri iskanju, 
 3. nato kliknemo na Izvoz in izberemo
 4. Izvoz postavk ,
 5. oziroma Izvoz dolžnikov
 6. Program pripravi CSV (excel) datoteko.
 • Nazadnje podatke prenesemo v datoteko, katero nam je posredovala banka oziroma druge inštitucije.
V tem prispevku