Izvoz seznama odprtih postavk in seznama dolžnikov glede na zapadlost (Excel)

Navodilo velja za pripravo datoteke odprtih postavk in seznama dolžnikov.

  1. V meniju  Poslovanje > Odprte postavke,
  2. Na preglednici se poljubno omejimo po datumih računa, datumi zapadlosti, datumu opravljanja, datumu temeljnice vnesemo datume do katerega se upoštevajo računi pri iskanju, 
  3. nato kliknemo na Izvoz postavk oziroma Izvoz dolžnikov, kjer sortiramo v datoteki podatke po datumih. 

Podatke prenesemo v datoteko, katero nam je posredovala banka oziroma druge inštitucije.


 

V tem prispevku