Obračun DDV

Ob potrditvi izdanih in prejetih računov ter dnevnih iztržkov nastane samodejna temeljnica z zapisi za DDV, ki jih program upošteva pri obračunu. Obračun DDV-ja naredimo z enim klikom, pri čemer program izdela vse potrebne obrazce (obrazec DDV-O, rekapitulacijsko poročilo, poročilo o dobavah - 76. a člen ZDDV, Prilogo A k obrazcu DDV-O). Program omogoča obračun DDV-ja za mesečne in trimesečne zavezance po fakturirani realizaciji, po plačani realizaciji, upoštevamo pa lahko tudi odbitni delež. Če je potrebno doplačilo DDV-ja, program izdela plačilni nalog z vsemi potrebnimi podatki.