Bolniška odsotnost, ki bremeni delodajalca, skrajšana na 20 dni

Noveli Zakona o delovnih razmerjih in Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju spreminjata dosedanjo ureditev obdobja nadomestila plače v primerih nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe, ki gre v breme delodajalca. 

Obdobje nadomestila, katerega razlog je bolniška odsotnost, ki se izplačuje v breme delodajalca, je skrajšano iz 30 na 20 delovnih dni za posamezno odsotnost z dela, a na največ 80 dni v koledarskem letu. 

Če je zaposleni dvakrat ali večkrat zapored odsoten z dela zaradi iste bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, do 20 delovnih dni, prekinitev med eno in drugo odsotnostjo pa traja manj kot 10 delovnih dni, gre nadomestilo plače za drugo oz. vsako nadaljnjo odsotnost v breme zdravstvenega zavarovanja.

Sprememba, ki skrajšuje obdobje nadomestila, ki bremeni delodajalca, je velja od 1. marca 2022.

Vrsto izplačila Boleznina v breme izplačevalca lahko izberemo na drugem koraku obračuna plače: Obračun plače: Korak 2 (vnos delavcev in urejanje vrstic obračuna)

V tem prispevku