Bančni izpiski - številke vrstic

Zaradi večje preglednosti in lažjega odkrivanja napak na bančnem izpisku so vrstice izpiska oštevilčene. Ob vsakem opozorilu program izpiše tudi zaporedno številko vrstice, ki jo je treba urediti.

 

Številčenje vrstic na izpisku

Pri dodajanju vrstic na izpisek ali pri uvozu izpiska program doda novejše vrstice na vrh izpiska in jih številči.  Številka 1 je torej na dnu izpisku, na vrhu je zadnja dodana vrstica (ZŠ pomeni zaporedna številka).

 

 

Številčenje na potrjenem bančnem izpisku

Na potrjenem bančnem izpisku so vrstice prikazane v obratnem vrstnem redu kot pri urejanju.

Na vrhu je prva vnesena vrstica in na dnu zadnja vnesena vrstica.

Brisanje vrstic

Vrstico na izpisku izbrišemo s klikom na znak X . Manjkajočih številk vrstic naknadno ne moremo vriniti.

 

Opozorila in napake pri knjiženju

Kadar program izpiše opozorilo ali napako, je spredaj izpisana tudi zaporedna številka vrstice, kjer je bila odkrita napaka.

V tem prispevku