Vnos novega artikla - intrastat

Navodilo velja za ročni vnos artikla. V programu Minimax z besedo artikel poimenujemo naše storitve, izdelke, blago in materiale s katerimi poslujemo.

 1. V meniju Šifranti > Artikli.
 2. Kliknemo Nov.

1. Osnovni podatki

 1. Vnesemo Naziv, ki določa artikel. 
  • Na dokumentih iščemo artikle po nazivu ali šifri.
 2. Vnesemo Šifro, ki ima lahko do 30 znakov (črk in/ali številk). Šifro lahko določimo sami, lahko pa jo predlaga program samodejno. Po šifri lahko iščemo artikel na spustnih seznamih. 
  • Pri tiskanju dokumentov je šifra artikla izpisana poleg naziva artikla. 
  • Pri uvozu artiklov v šifrant je šifra obvezen podatek.
 3. Koda: polje je namenjeno za vpis kode artikla, po kateri iščemo artikle.
  • Kodo artikla bo izpisana pri tiskanju izdanega računa in pri tiskanju dobavnice. (nastavitev lahko izključimo v Nastavitvah > Izpisov)
 4. Tip artikla: podatek vpliva na knjiženje. Izbiramo med naslednjimi tipi artiklov:
  • Blago > knjiži na konto zalog 6500 in izberemo v primeru prodaje. 
  • Material > knjiži na konto zalog 3100 in izberemo v primeru vodenja proizvodnje (sestavnic) ali prodaje.
  • Polizdelek > knjiži na konto zalog 6020 in izberemo v primeru vodenja delne proizvodnje (sestavnic).
  • Izdelek > knjiži na konto zalog 6300 in izberemo samo v primeru vodenja proizvodnje - končni izdelek.
  • Storitve > Program knjiži na poseben konto prihodka in izberemo za trženje storitev.
  • Predplačila > Ta tip artikla je namenjen knjiženju računov za prejeta predplačila in končnih računov z upoštevanimi predplačili. Uporabljamo ga za predplačila za blago in material.
  • Predplačila za storitve > Ta tip artikla je namenjen knjiženju računov za prejeta predplačila za storitve in končnih računov z upoštevanimi predplačili za storitve.
  • Če smo artikel že uporabili na dokumentih, tipa artikla ne moremo več spreminjati.
 5. Merska enota: vnesemo oznako (na primer: kos, kg, kom, ur, %). 
  • Merska enota pove, za katero enoto velja cena. 
  • Izjema je %, na osnovi katerega se izračuna vrednost izdanega računa.
 6. V polje Masa na enoto: vpišemo težo artikla za kg (samo na dve decimalni mesti).
 7. Polje blagovna skupina: uporabljamo, ko imamo večje število artiklov, ki jih ločimo in pregledujemo po posameznih skupinah. (Polje je prikazano samo v primeru, da smo predhodno vnesli v Šifrant vsaj eno blagovno skupino)
 8. V polju Vodenje v zalogah samo po količini, z dodano kljukico bo program upošteval samo količinsko vodenje zalog (brez vrednosti). Velja v primeru vodenja prejete konsignacije.
 9. Izberemo Stopnjo DDV. Ta podatek vpliva na izračun DDV-ja na izdanem računu in na knjiženje v knjigovodstvo in obračun DDV. 
 10. Vnesemo Prodajno ceno. Program predlaga ceno na izdanem računu. 
  • Če imamo za izbranega kupca določen cenik, program upošteva ceno iz cenika.
 11. Izberemo Denarno enoto. (sistemsko predlaga domačo denarno enoto EUR)
 12. Vnesemo poljuben Opis artikla. Podatek v opisu bo izpisan na izdanem računu. 
 13. Vnesemo % marže. Podatek bo upoštevan pri izračunu prodajne cene pri vnosu prejema na zalogo. 
 14. Če smo predhodno uredili nastavitve za serije oz. serijske številke, program prikaže dodatni polji:
  • Vnos serijskih številk > dodana kljukica omogoča vnos serijskih številk na izdaji v zalogah.
  • Vnos serij > dodana kljukica omogoča vnos serij na prejemih v zalogah.

2. Knjiženje

 1. V zavihku Knjiženje program predlaga glede na izbran tip artikla ustrezne konte:
  • Konto prihodka na domačem trgu.
  • Konto prihodka na trgih EU.
  • Konto prihodka na trgih izven EU.
  • Konto zaloge.
 2. Program bo ob potrditvi dokumenta izdelal temeljnico, ki bo upoštevala konte, določene na posameznem artiklu.
 3. Za knjiženje lahko določimo druge konte, kot so predvideni v sistemu, pri čemer morajo biti, zaradi poročanja v letnih poročilih, konti prihodka različni za tri vrste trgov.

3. Intrastat

Program pri vnosu artikla v šifrant prikaže zavihek Intrastat, če imamo v nastavitvah organizacije vneseno Obdobje za Intrastat

 1. Izberemo Tarifo.
 2. Vnesemo Pretvornik merske enote za 1 kos. 
  • Program prikaže polje, če ima tarifa mersko enoto.
 3. Vnesemo Pretvornik za maso: vnesemo maso v kilogramih za 1 kos. 
  • Program prikaže polje, če smo pri artiklu na zavihku Osnovni podatki vnesli mersko enoto.
 4. Izberemo Državo porekla.

Zavihek intrastat  program prikaže pri tipu artiklov : material, blago, izdelek in polizdelek.

4. Ceniki

Program prikaže zavihek Ceniki, če imamo v Šifrantu > Ceniki vnesen vsaj en cenik. V tej preglednici ne vnašamo podatkov, ampak je preglednica povezana s šifrantom ceniki.

5. Sestavnica

Če želimo uporabljati sestavnice za razbremenitev zalog iz izdanega računa ali vodenje proizvodnje prek delovnih nalogov dodamo artikle na sestavnico.

 • Na zavihku Sestavnica kliknemo na Dodaj vrstico.
 • Izberemo artikel.
 • Vnesemo količino.
 • Kliknemo Shrani.
 • Po vnosu artiklov sestavnice program prikaže naslednji polji:
Po končanem vnosu podatkov artikla s klikom na:
 • Opusti: opustimo vnos artikla - v tem primeru bodo izgubljene vse spremembe.
 • Shrani: shranimo artikel. 
 • Shrani in nov: shranimo artikel in nadaljujemo z vnosom novega artikla.

Urejanje artikla

 1. V meniju Šifranti > Artikli
 2. Na preglednici artiklov izberemo artikel, ki ga želimo urediti, tako da kliknemo na naziv artikla.
 3. Nato kliknemo Uredi > uredimo nastavitve artikla (Naziv, Šifra, Merska enota, ...).
 4. Po končanem urejanju kliknemo Shrani

Pozor.

Tipa artikla naknadno ne moremo urejati, če je bil artikel že izbran na dokumentih.

Brisanje artikla

 1. V meniju Šifranti > Artikli.
 2. Na preglednici artiklov izberemo artikel, ki ga želimo izbrisati, tako da kliknemo na naziv artikla.
 3. Kliknemo Briši.
 4. Program prikaže opozorilo, ali res želimo brisati. S klikom na V redu bo artikel dokončno izbrisan.

Pozor.

Šifrant artiklov je povezan z ostalimi deli programa, zato je brisanje mogoče le, če artikel ni vezan na noben dokument. 

Kopiranje artikla

 1. V meniju Šifranti > Artikli
 2. Na preglednici artiklov izberemo artikel, ki ga želimo kopirati, tako da kliknemo na naziv artikla.
 3. Kliknemo Kopiraj.
 4. Program odpre novo okno za vnos artikla z vnesenimi podatki izvornega artikla. Po potrebi podatke popravimo (Naziv, Šifra, Merska enota, ...).
 5. Kliknemo Shrani.
V tem prispevku