Vnos prejetega računa za osnovno sredstvo ali nepremičnino

 1. V meni Poslovanje > Prejeti računi > Nov vnesemo glavo prejetega računa enako kot za vse druge prejete račune.
 2. Na vrstici računa izberemo na spustnem seznamu odhodek, ki ima naslednje lastnosti:
  • določen konto knjiženja 0270 ali 0470 (prehodni konto),
  • izbrano ustrezno stopnjo DDV-ja in
  • določeno povezavo na Osnovno sredstvo ali Nepremičnino.
   • Če ustreznega odhodka nimamo, ga dodamo s klikom na ikono ,
   • oziroma uredimo obstoječega s klikom na ikono .
 3. Ob izbiri odhodka program ponudi dodatno polje Osnovno sredstvo. 
  • Če imamo osnovno sredstvo že vneseno v registru, ga izberemo iz seznama,
  • Če nimamo še vnesenega osnovnega sredstva, ga dodamo s klikom na ikono .
 4. Preverimo Znesek osnove in DDV.
 5. v polje Opis vpišemo poljuben podatek,
 6. v polju Prenos v uporabo izbiramo med naslednjimi možnostmi:
  • Takoj v uporabo,
  • Ne gre takoj v uporabo ali
  • 100% odpis.
 7. Kliknemo Shrani vrstico.
 8. Račun potrdimo.  

Pomembno je, da pri vnosu osnovnega sredstva v register, pri razdelku Začetne vrednosti, polji Nabavna vrednost in Popravek vrednosti pustimo prazni, sicer bo program nabavno vrednost upošteval dvakrat (vrednost začetnega stanja osnovnega sredstva in vrednost na prejetem računu).

Dograditev osnovnega sredstva

 1.  Za dograditev obstoječega sredstva vnesemo prejeti račun po zgoraj opisanem postopku, pri čemer izberemo osnovno sredstvo na spustnem seznamu.
 2. Preverimo Znesek osnove in DDV.
 3. V polju Prenos v uporabo izbiramo med naslednjimi možnostmi:
  • Ne gre takoj v uporabo,
  • Ne gre takoj v uporabo in zmanjša popravke vrednosti,
  • Takoj v uporabo ali
  • Takoj v uporabo in zmanjša popravek vrednosti.
 4. Kliknemo Shrani vrstico.
 5. Račun potrdimo.  

Kaj program pripravi?

Na podlagi nastavitve odhodka (odhodek s povezavo na osnovno sredstvo ali nepremičnino) bo program pravilno zapisal prejeti račun v davčne evidence:

 • Prejeti račun za nakup nepremičnine bo vpisan v polje 34 in 41 obrazca DDV-O.
 • Prejeti račun za nakup drugih osnovnih sredstev pa bo vpisan v polje 35 in 41 obrazca DDV-O.

Če pri vnosu prejetega računa izberemo možnost Takoj v uporabo, program izdela temeljnico in prenese vrednost osnovnega sredstva iz prehodnega konta na konto nabavne vrednosti, ki je določen na amortizacijski skupini izbranega sredstva. 

V tem prispevku