Izdana konsignacija

Program Minimax omogoča vodenje izdane konsignacije. Nastavitve in vnose uredimo po spodaj opisanem postopku.

Vnos konsignacijskega skladišča

  1. Za vsakega konsignatarja odpremo svoje skladišče (lahko tudi več skladišč za posamezne trgovine) v meniju Šifrant > skladišča. 

Prenos zaloge na skladišče konsignatarja

  1. V meniju Poslovanje > Zaloga 
  2. izberemo Nov > Izdaja , 
  3. v polju Podvrsto prometa > izberemo V skladišče ter ustrezno količino blaga prenesemo na skladišče konsignatarja.

Več o prenosu na drugo skladišče.

  • Skladišče konsignatarja služi za evidenco o vrsti in količini blaga, ki je v prodaji pri določenem kosignatarju (oziroma posamezni trgovini).
  • To je skladišče naše organizacije in zaloga ostaja v naši lasti.

Dobavnica

Če pri vnosu med skladiščnice vnesemo stranko, nam pri potrditvi program pripravi tudi dobavnico. Sicer lahko natisnemo samo medskladiščnico.

Izdaja iz konsignacijskega skladišča

Ko konsignatar naše blago proda, sledi Izdaja iz konsignacijskega skladišča.

Vnesemo novo Izdajo, kjer izberemo ustrezno konsignacijsko skladišče.

Izdaja računa konsignatarju

Za prodano blago izdamo konsignatarju račun, ki ga najhitreje naredimo iz izdaje s kopiranjem v račun.

Preostalo blago v konsignacijskem skladišču

  • Če konsignatar še naprej prodaja naše blago, potem ta zaloga ostane na tem skladišču.
  • Če konsignatar vrne preostalo blago, potem naredimo prenos iz skladišča konsignatarja v naše glavno skladišče.
V tem prispevku