Starševski oz. očetovski dopust za zasebnika

V času, ko samostojni zavezanec za prispevke koristi očetovski dopust, mu prispevkov za socialno varnost za to obdobje ni potrebno plačevati, ne glede na to, v katero zavarovalno osnovo je uvrščen na podlagi dosežene osnove po obračunu davka preteklega leta.

Prispevke (od minimalne) plače za očetovski dopust takrat plačuje Republika Slovenija.

Navodilo velja za vnos obračuna za starševski oziroma očetovski dopust pri zasebniku.

 1. V meniju Plače > Obračun Plač > Nova plača,
 2. Na prvem koraku izberemo mesec obračuna ter po potrebi uredimo datume izplačila.
 3. Na drugem koraku kliknemo na naziv zasebnika > nato Uredi.
 4. Najprej izberemo Vrsto izplačila > Izpolnjene ure dela in vnesemo število ur.
 5. Nato izberemo ustrezno vrsto izplačila:
  • Očetovski dopust brez nadomestila ali
  • Starševski dopust
 6. Vpišemo število enot (ur) očetovskega dopusta v tem mesecu.
 7. Vnesemo datum od in datum do v mesecu obračuna.
 8. Vnesemo datum prve zadržanosti: datum nastopa očetovskega dopusta.
 9. Obračun shranimo in nadaljujemo kot običajno.

Kaj program pripravi?

V obrazec OPSVZ program polni podatke, če izberemo vrsto izplačila:

 • očetovski dopust brez nadomestila - razlog zadržanosti 31 in polje 150
 • starševski dopust - razlog zadržanosti 30 in polje 140
V tem prispevku