Knjižbe z napačno stranjo knjiženja

Navodilo prikazuje kako preverimo ali imamo knjižbe z napačno stranjo knjiženja. 

Pri vnosu knjižb se namreč lahko zgodi, da pomotoma vnesemo knjižbo na napačno stran knjiženja. 

  1. V meniju Knjigovodstvu > Dvostavno knjigovodstvo,
  2. izberemo zavihek Knjižbe.
  3. v polju Samo knjižbe z napačno stranjo knjiženja dodamo kljukico.
  4. Kliknemo Najdi.
  5. Program prikaže na preglednici knjižbe z napačno stranjo knjiženja.
  6. Knjižbe na temeljnici uredimo. 
V tem prispevku