Employee (Delavec)

Navodilo velja za prenos podatkov šifranta delavci prek API vmesnika.

Splošno navodilo:SL: Šifrant Delavci
API dokumenatcija:https://moj.Minimax.si/SI/API/Home/ModuleDetails/Employee
Kratek opis:Omogočeno je branje delavcev.
Omogočeno je dodajanje in spreminjanje delavcev.
Omogočeno je brisanje delavecv.

Employee - podatki delavca

Employee

Podatek

Opis

Code

Šifra delavca

TaxNumber

Davčna številka delavca

FirstName

Ime delavca

LastName

Priimek delavca

Address

Naslov delavca

PostalCode

Poštna številka

City

Kraj

Country

Država prebivanja

*********

CountryOfResidence

Država rezidentstva

*********

DateOfBirth

Datum rojstva

Gender

Spol:

 • M - moški.
 • Z - ženski.

EmploymentStartDate

Datum začetka zaposlitve

EmploymentEndDate

Datum prekinitve zaposlitve

EmploymentType

Vrsta zaposlitve:

 • ZD - zaposleni delavec.
 • ZL - zaposleni lastnik.
 • ZAP - zaposlen drugod.
 • DSP - dijak ali študent na obvezni praksi.
 • ZJD - zaposleni delavec - javna dela.

PersonalIdentificationNumber

EMŠO delavca

Notes

Opombe

InsuranceBasis

Podatek se vnaša, če je EmploymentType = ZL.

Pri vrsti organizacije zasebnik se vnaša:

 • 005 - Podlaga 005.
 • 104 - Podlaga 104.


Pri vrsti organizacije gospodarska družba se vnaša:

 • 040in112 - Podlaga 040 + 112.
 • 040 - Podlaga 040.
 • 103 - Podlaga 103.
V tem prispevku