Dopolnitve zalog

Pregled stanja zalog

V meniju Poslovanje > Zaloge > Stanje Zalog smo dodali nov filter. Po novem lahko pregled stanja zalog omejimo tudi po stopnji DDV. Program bo na preglednici stanja zalog prikazal samo artikle z izbrano stopnjo DDV, ki jih imamo na zalogi na izbran datum. 

Če polje pustimo prazno bo program prikazal stanje zalog vseh artiklov (ne glede na stopnjo DDV artiklov), ki jih imamo na zalogi na izbran datum.

Več o pregledu stanja zalog preverite tukaj.

Izvoz stanja zalog v preglednico Excel

Dopolnili smo izvoz preglednice stanja zalog v Excel. Pri izvozu Excel preglednica vsebuje dodatna stolpca: vrednost razlike v ceni (RVC) in vrednost DDV. Omenjena podatka prideta v poštev predvsem v primeru vodenja zalog po prodajni vednosti.

Pregled vrstic zalog

V meniju Poslovanje > Zaloge > Vrstice lahko pregledujemo promet zalog v določenem obdobju po vrsticah.

Na dnu preglednice vrstic zalog smo dodali seštevek količine, nabavne in prodajne vrednosti.

Več o pregledu vrstic zalog preberite tukaj.

Cene na prodajnem ceniku

Po novem lahko pri vnosu prodajnega cenika v meni Šifrant > Ceniki izbiramo, ali bomo na cenik vnašali cene artiklov brez ali z DDV. Program samodejno predlaga vnos cen z DDV. Nastavitev lahko ročno spremenimo. 

V primeru sistemskega cenika skladišča, v katerem vodimo zaloge po prodajni vrednosti, pa izbire ni. V primeru cenika skladišča maloprodaje, ki ga program samodejno odpre, je vnos cen vedno z DDV.

Več o vnosu cenika v šifrant preberite tukaj.

V tem prispevku