Urejanje in brisanje osnovnih sredstev

Navodilo se nanaša na urejanje in brisanje prometa osnovnih sredstev.

Urejanje osnovnega sredstva

 1. V meniju Knjigovodstvo > Osnovna sredstva,
 2. kliknemo na izbrano osnovno sredstvo,
 3. kliknemo na Promet.
 4. Če želimo na osnovnem sredstvu delati določene popravke, moramo upoštevati naslednje:
  • Vedno lahko brišemo le zadnji promet – torej vrstico, ki ima na koncu izpisano ikono X. S klikom na X izbrišete vrstico prometa na osnovnem sredstvu.
  • Popravke lahko vnesemo le na osnovnih sredstvih, ki so bila nabavljena v tekočem poslovnem letu.

Brisanje osnovnega sredstva

Če želimo osnovno sredstvo brisati iz registra in je vezano na prejeti račun uredimo na naslednji način:

 1. V meniju > Knjigovodstvo > Osnovna sredstva > izberemo osnovno sredstvo.
 2. Na sredstvu kliknemo > Promet > ter brišemo vrstico Prvič v uporabo.
 3. Nato v meniju Poslovanje > Prejeti računi > Izbran prejeti račun prekličemo
 4. Izberemo drugo vrsto odhodka (odhodek, ki nima povezave na osnovno sredstvo. Pri tem prekine povezavo z registrom osnovnih sredstev.)
 5. Nazadnje Osnovno sredstvo izbrišemo iz registra s klikom na Briši :
  • Gumb Briši je prikazan le v primeru, da smo vnesli osnovno sredstvo v register v tekočem poslovnem letu in nima še nobenega prometa.

Če je obdobje za DDV, v katerega spada prejeti račun, že zaključeno, moramo najprej preklicati obračun DDV, nato bo program omogočil preklic in urejanje prejetega računa. Nazadnje obračun DDV ponovno potrdimo. 

V tem prispevku