Urejanje in brisanje osnovnih sredstev

Navodilo se nanaša na urejanje in brisanje prometa osnovnih sredstev.

Urejanje osnovnega sredstva

 1. V meniju Knjigovodstvo > Osnovna sredstva
 2. na preglednici izberemo osnovno sredstvo.
 3. Promet osnovnega sredstva lahko urejamo že na pogledu osnovnega sredstva, pri razdelku Promet ali s klikom na Promet.
 4. Če želimo na osnovnem sredstvu delati določene popravke, moramo upoštevati naslednje:
  • Vedno lahko brišemo samo zadnji promet – vrstico, ki ima na koncu izpisano ikono . S klikom na  izbrišemo vrstico prometa na osnovnem sredstvu.
  • Popravke lahko vnesemo le na osnovnih sredstvih, ki so bila nabavljena v tekočem poslovnem letu.

Brisanje osnovnega sredstva

Če želimo osnovno sredstvo brisati iz registra in je vezano na prejeti račun uredimo na naslednji način:

 1. V meniju Knjigovodstvo > Osnovna sredstva izberemo osnovno sredstvo.
 2. Na pogledu osnovnega sredstva, pri razdelku Promet, ali s klikom na Promet, brišemo vrstico Prvič v uporabo.
 3. Nato v meniju Poslovanje > Prejeti računi izberemo na preglednici prejeti račun dobavitelja in ga prekličemo.
 4. Prejeti račun uredimo tako, da izberemo drugo vrsto odhodka (Odhodek, ki nima povezave na osnovno sredstvo. Pri tem prekine povezavo z registrom osnovnih sredstev.)
 5. Nazadnje v meniju Knjigovodstvo > Osnovna sredstva izberemo osnovno sredstvo izbrišemo iz registra s klikom na Briši.
  • Gumb Briši je prikazan samo v primeru, da smo vnesli osnovno sredstvo v register v tekočem poslovnem letu in nima še nobenega prometa.

Če je obdobje za DDV, v katerega spada prejeti račun, že zaključeno, moramo najprej preklicati obračun DDV. Šele nato bo program omogočil preklic in urejanje prejetega računa. Nato obračun DDV ponovno potrdimo. 


V tem prispevku