Kompenzacija

V programu lahko pripravimo predlog za kompenzacijo, ki ga stranka najprej potrdi, nato pa ga potrdimo, pri čemer program naredi temeljnico z ustreznimi knjižbami ter zapre terjatve in obveznosti.

Predlog za kompenzacijo

 1. V meniju Poslovanje > izberemo Odprte postavke. 
 2. Izberemo Kompenzacije.
 3. Kliknemo Preveri razpoložljive kompenzacije. Program ponudi seznam strank za kompenzacije.
 4. Z dodano kljukico izberemo stranko, za katero želimo pripraviti kompenzacijo. 
 5. S klikom na Pripravi osnutke kompenzacij, program pripravi kompenzacije v osnutku. 
 6. Izberemo osnutek kompenzacije in kliknemo Uredi. 
 7. Vnesemo Datum 
 8. Po potrebi uredimo denarno enoto. Če izberemo tujo denarno enoto, bo program pripravil tečajne razlike.
 9. Na seznamu vseh odprtih terjatev in obveznosti za izbrano stranko, dodamo kljukice pri obveznostih in terjatvah, ki jih bomo kompenzirali. 
  • Zneske kompenzacije za posamezne postavke lahko ročno popravimo. Vrstni red pri tem ni pomemben.
  • Na seznamu program prikaže tudi dobropise.
  • Zneske kompenzacije za posamezne postavke lahko ročno popravimo. Vrstni red pri tem ni pomemben.
 10. S klikom Prikaži samo izbrane, program na preglednici omeji pregled na terjatve in obveznosti, ki jih bomo kompenzirali. 
  • Ta funkcionalnost pride v poštev predvsem v primeru velikega števila odprtih terjatev in obveznosti.
 11. Na zavihku Predogled, uredimo izgled dokumenta.
 12. Kliknemo na Shrani. Program pripravi osnutek kompenzacije.

Pomembno.
Skupna vrednost obveznosti in terjatev mora biti enaka, šele nato program prikaže gumb Shrani.

13. S klikom na Izstavi, program pripravi dokument Predlog za kompenzacijo, ki ga pošljemo stranki v potrditev.

Potrditev kompenzacije

 1. Ko prejmemo potrditev kompenzacije, v meniju Poslovanje > Odprte postavke Kompenzacije, poiščemo na preglednici kompenzacijo in kliknemo na status (Izstavljen).
 2. Kompenzacijo potrdimo s klikom Potrdi.
 3. Vnesemo datum potrditve kompenzacije (na ta dan bo knjižena temeljnica) in kliknemo Potrdi
 4. Program izvede zapiranje v kompenzaciji označenih terjatev in obveznosti.
 5. S strani stranke potrjen predlog kompenzacije lahko shranimo v programu s klikom na Dodaj priponko

Kaj program pripravi?

 • Program pripravi temeljnico, ki zmanjša terjatve in obveznosti za znesek kompenzacije in zapre odprte postavke.
 • Ob potrditvi kompenzacije se plačilni nalogi za kompenzirane obveznosti premaknejo v arhiv plačilnih nalogov.
 • Če je bila neka obveznost delno kompenzirana, bo samodejno nastal nov plačilni nalog za odprti znesek obveznosti.

Preklic kompenzacije

Če želimo kompenzacijo popraviti ali brisati, jo prekličemo s klikom na Prekliči potrditev. S preklicem kompenzacije program:

 • prekliče zapiranje odprtih postavk in
 • plačilne naloge iz arhiva premakne nazaj na preglednico plačilnih nalogov.

Kompenzacijo lahko nato:

 • Ponovno potrdimo > s klikom na Potrdi in vnesemo datum potrditve kompenzacije.
 • S klikom na Prekliči izstavitev pa lahko predlog za kompenzacijo povrnemo v osnutek, ki ga lahko urejamo, pobrišemo ali ponovno izstavimo.


V tem prispevku