Kompenzacija

V programu lahko pripravimo predlog za kompenzacijo, ki ga stranka najprej potrdi, nato pa ga potrdimo, pri čemer program naredi temeljnico z ustreznimi knjižbami ter zapre terjatve in obveznosti.

Predlog za kompenzacijo

 1. V meniju Poslovanje > izberemo Odprte postavke. 
 2. Izberemo Kompenzacije.
 3. Kliknemo Preveri razpoložljive kompenzacije. Program ponudi seznam strank za kompenzacije.
 4. Z dodano kljukico izberemo stranko, za katero želimo pripraviti kompenzacijo. 
 5. S klikom na Pripravi osnutke kompenzacij, program pripravi kompenzacije v osnutku. 
 6. Izberemo osnutek kompenzacije in kliknemo Uredi. 
 7. Vnesemo Datum 
 8. Po potrebi uredimo denarno enoto. Če izberemo tujo denarno enoto, bo program pripravil tečajne razlike.
 9. Na seznamu vseh odprtih terjatev in obveznosti za izbrano stranko, dodamo kljukice pri obveznostih in terjatvah, ki jih bomo kompenzirali. 
  • Zneske kompenzacije za posamezne postavke lahko ročno popravimo. Vrstni red pri tem ni pomemben.
 10. Na zavihku Predogled, uredimo izgled dokumenta.
 11. Kliknemo na Shrani. Program pripravi osnutek kompenzacije.

Pomembno.
Skupna vrednost obveznosti in terjatev mora biti enaka, šele nato program prikaže gumb Shrani.

12. S klikom na Izstavi, program pripravi dokument Predlog za kompenzacijo, ki ga pošljemo stranki v potrditev.

Potrditev kompenzacije

 1. Ko prejmemo potrditev kompenzacije, v meniju Poslovanje > Odprte postavke Kompenzacije, poiščemo na preglednici ustrezno kompenzacijo in kliknemo na status (Izstavljen).
 2. Kompenzacijo potrdimo s klikom Potrdi.
 3. Vnesemo datum potrditve kompenzacije (na ta dan bo knjižena temeljnica) in kliknemo Potrdi
 4. S strani stranke potrjen predlog kompenzacije lahko shranimo v programu s klikom na Dodaj priponko

Kaj program pripravi?

 • Program pripravi temeljnico, ki zmanjša terjatve in obveznosti za znesek kompenzacije in zapre odprte postavke.
 • Ob potrditvi kompenzacije se plačilni nalogi za kompenzirane obveznosti premaknejo v arhiv plačilnih nalogov.
 • Če je bila neka obveznost delno kompenzirana, bo samodejno nastal nov plačilni nalog za odprti znesek obveznosti.

Preklic kompenzacije

Če želimo kompenzacijo popraviti ali brisati, jo prekličemo s klikom na Prekliči potrditev.

 • S preklicem kompenzacije program plačilne naloge iz arhiva premakne nazaj na preglednico plačilnih nalogov.

Kompenzacijo lahko nato:

 • Ponovno potrdimo > s klikom na Potrdi in vnesemo datum kompenzacije.
 • S klikom na Prekliči izstavitev pa lahko predlog za kompenzacijo urejamo, pobrišemo ali ponovno izstavimo.
V tem prispevku