Kompenzacija

V programu lahko pripravimo predlog za kompenzacijo, ki ga stranka najprej potrdi, nato pa ga potrdimo, pri čemer program naredi temeljnico z ustreznimi knjižbami ter zapre terjatve in obveznosti.

Predlog za kompenzacijo

 1. V meniju Poslovanje > izberemo Odprte postavke. 
 2. Izberemo Kompenzacije.
 3. Kliknemo Preveri razpoložljive kompenzacije. Program ponudi seznam strank za kompenzacije.
 4. Z dodano kljukico izberemo stranko, za katero želimo pripraviti komenzacijo. 
 5. Po izbiri stranke izberemo Pripravi osnutke kompenzacij, program pripravi kompenzacije v osnutku. 
 6. Kliknemo na kompenzacije v osnutku > nato kliknemo Uredi. 
 7. Po potrebi uredimo Datum 
 8. Izberemo lahko tudi denarno enoto, pri tem bo program pripravil tečajne razlike.
 9. Na seznamu vseh odprtih terjatev in obveznosti za izbrano stranko, dodamo kljukice pri obveznostih in terjatvah, ki jih bomo kompenzirali
  • (lahko tudi ročno popravimo zneske kompenzacije za posamezne postavke). Vrstni red pri tem ni pomemben.
 10. Na zavihku Predogled, uredimo izgled dokumenta.
 11. S klikom na Shrani - kompenzacija ostane v osnutku.

Pomembno.
Skupna vrednost obveznosti in terjatev mora biti enaka, šele nato program prikaže gumb Shrani.

 1. Nato kliknemo Izstavi > program pripravi dokument Predlog za kompenzacijo, ki ga pošljemo stranki v potrditev.

Potrditev kompenzacije

 1. Ko prejmemo potrditev kompenzacije, v meniju Poslovanje > Odprte postavke izberemo Kompenzacije.
 2. V preglednici vseh kompenzacije, kliknemo na  status kompenzacije (Izstavljen) katerega bomo potrdili,
 3. Nato kliknemo Potrdi.
 4. Vnesemo datum potrditve kompenzacije (na ta dan bo knjižena temeljnica) in kliknemo Potrdi

Kaj program pripravi?

Program pripravi temeljnico, ki zmanjša terjatve in obveznosti za znesek kompenzacije in zapre odprte postavke.

Ob potrditvi kompenzacije se plačilni nalogi za kompenzirane obveznosti premaknejo v arhiv plačilnih nalogov.

Če je bila neka obveznost delno kompenzirana, bo samodejno nastal nov plačilni nalog za odprti znesek obveznosti.

Preklic kompenzacije

Če želimo kompenzacijo popraviti ali brisati, jo prekličemo s klikom na Prekliči potrditev.

 • S preklicem kompenzacije se plačilni nalogi iz arhiva vrnejo nazaj na preglednico plačilnih nalogov.

Kompenzacijo lahko nato:

 • s klikom na Potrdi vnesemo datum kompenzacije in ga ponovno potrdimo.
 • s klikom na Prekliči izstavitev pa lahko predlog za kompenzacijo urejamo, pobrišemo ali obstoječe ponovno izstavimo.
V tem prispevku