Tiskanje kartice konta

Navodilo velja za tiskanje kartice konta:

Tiskanje kartice za posamezni konto

 1. V meniju Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo >
 2. Kliknemo Kartica konta,
 3. poljubno izberemo kriterije:
 4. Vpišemo Datum od - do, ki sta obvezna podatka.
 5. Polje Datum za DDV od  - do (nista obvezna podatka.)
 6. Polje Konto:  je obvezen podatek, izberemo konto, za katerega bomo tiskali kartico.
  • če vpišemo šifro konta, dobimo podatke izključno za ta konto (na primer 1200),-
  • če vpišemo šifro konta in zvezdico, dobimo podatke za analitične konte (na primer 1600 za 1600, 16001, 16002…)
 7. Polje Analitika: izberemo jo, če želimo izpis za posamezno analitiko. Če je polje prazno, bodo na izpisu podatki za vse analitike.
 8. Polje Stranka: izberemo jo, če želimo izpis za posamezno stranko. Če je polje prazno, bodo na izpisu podatki za vse stranke.
 9. Polje Denarna enota: če jo izberemo, bodo na izpisu podatki samo za izbrano denarno enoto. Če je polje prazno, bodo na izpisu podatki za vse denarne enote.
 10. Polje Delavec: če ga izberemo, bodo na izpisu podatki samo za izbranega delavca. Če je polje prazno, bodo na izpisu podatki za vse delavce.
 11. Samo potrjene: dodamo kljukico, če želimo imeti na izpisu samo potrjene temeljnice, v nasprotnem primeru bodo na izpisu tudi podatki iz osnutkov temeljnic.
 12. Natisnjen skupen seštevek: na koncu izpisa prikaže seštevek vseh kartic, ki so zajete v izpisu.
 13. Vsak konto na svoji strani: na izpisu je vsak konto na svoji stani.
 14. nato kliknemo Natisni.
 15. Program pripravi Izpis, ki ga lahko natisnemo, pošljemo po e-pošti ali prenesemo v PDF dokumentu v računalnik.

Tiskanje kartice za več kontov

Če želimo tiskati več kartic kontov sočasno izberemo:

 1. v meniju Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo >
 2. kliknemo na Masovne obdelave, izberemo Tiskanje kartice konta
 3. nadaljujemo na prvi korak s klikom Naprej kjer poljubno izberemo kriterije:
 4. Vpišemo Datum od - do, ki sta obvezna podatka.
 5. Polje Datum za DDV od - do (nista obvezna podatka.)
 6. Polje Konto:
  • če pustimo polje prazno, dobimo podatke za vse konte,
  • če vpišemo šifro konta od-do, dobimo podatke za analitične konte (na primer 1600 za 1600, 16001, 16002…)
 7. Polje Analitika: izberemo jo, če želimo izpis za posamezno analitiko. Če je polje prazno, bodo na izpisu podatki za vse analitike.
 8. Polje Stranka: izberemo jo, če želimo izpis za posamezno stranko. Če je polje prazno, bodo na izpisu podatki za vse stranke.
 9. Polje Denarna enota: če jo izberemo, bodo na izpisu podatki samo za izbrano denarno enoto. Če je polje prazno, bodo na izpisu podatki za vse denarne enote.
 10. Polje Delavec: če ga izberemo, bodo na izpisu podatki samo za izbranega delavca. Če je polje prazno, bodo na izpisu podatki za vse delavce.
 11. Samo potrjene: dodamo kljukico, če želimo imeti na izpisu samo potrjene temeljnice, v nasprotnem primeru bodo na izpisu tudi podatki iz osnutkov temeljnic.
 12. Natisnjen skupen seštevek:  na koncu izpisa prikaže seštevek vseh kartic, ki so zajete v izpisu.
 13. nato kliknemo Najdi, da program prikaže podatke po katerih smo se omejili
 14. dodamo kljukico pri kontih katere bomo tiskali,
 15. nadaljujemo na naslednji korak s klikom na Naprej ,
 16. Kliknemo Izvedi.
 17. Program vpraša. "Izvedle se bodo izbrane aktivnosti. Želite nadaljevati?
 18. Izberemo V redu.
 19. Program pripravi Izpis v PDF dokumentu, ki ga shranimo v računalnik.
V tem prispevku