Tiskanje kartice konta

Kartico konta natisnemo na sledeči način:

1. V meniju Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo >kliknemo  Kartica konta.

2. Vpišemo Datum od - do, ki sta obvezna podatka.

3. Polje Datum za DDV od  - do (nista obvezna podatka.)

4. Polje Konto:

  • če pustimo polje prazno, dobimo podatke za vse konte,
  • če vpišemo šifro konta, dobimo podatke izključno za ta konto (na primer 1200),-
  • če vpišemo šifro konta in zvezdico, dobimo podatke za analitične konte (na primer 1600 za 1600, 16001, 16002…)

5. Polje Analitika: izberemo jo, če želimo izpis za posamezno analitiko. Če je polje prazno, bodo na izpisu podatki za vse analitike.

6.  Polje Stranka: izberemo jo, če želimo izpis za posamezno stranko. Če je polje prazno, bodo na izpisu podatki za vse stranke.

7. Polje Denarna enota: če jo izberemo, bodo na izpisu podatki samo za izbrano denarno enoto. Če je polje prazno, bodo na izpisu podatki za vse denarne enote.

8. Polje Delavec: če ga izberemo, bodo na izpisu podatki samo za izbranega delavca. Če je polje prazno, bodo na izpisu podatki za vse delavce.

9. Samo potrjene: odkljukamo, če želimo imeti na izpisu samo potrjene temeljnice, v nasprotnem primeru bodo na izpisu tudi podatki iz osnutkov temeljnic.

10. Vsaka kartica na svojo stran: odkljukamo, če želimo, da bo kartica izpisana za vsak posamezni konto na novi stani.

11. Natisnjen skupen seštevek:  na koncu izpisa je seštevek vseh kartic, ki so zajete v izpisu.

 

V tem prispevku