Kako pravilno zaključim leto na zalogah?

Ob zaključku poslovnega leta, preden pričnemo z letnimi obdelavami v knjigovodstvu, pripravimo tudi zaključek leta v Zalogah.

Navodilo velja za postopek prehoda v novo poslovno leto v Zalogah.

Pred zaključevanjem poslovnega leta

 preverimo, da so:

Prehod v novo poslovno leto

  1. Nato v meniju Poslovanje > Zaloge.
  2. kliknemo Nov > Prehod v novo leto.
  3. Program pripravi samodejno novo začetno stanje za novo poslovno leto.
    • Začetnega stanje zalog za novo poslovno leto ne vnašamo preko prejema, saj prejem ne bo ovrednoten, ker ni ustreznega prejetega računa.
V tem prispevku