Kako pravilno zaključim leto na zalogah?

Ko zaključujemo poslovno leto, pripravimo tudi zaključek leta v Zalogah.

Pred zaključevanjem preverimo , da so:

1. V meniju Poslovanje > Zaloge.

2. izberemo Nov > Prehod v novo leto.

3. Program pripravi samodejno novo začetno stanje za novo poslovno leto.

  • Začetnega stanje zalog za novo poslovno leto ne vnašamo preko prejema, saj prejem ne bo ovrednoten, ker ni ustreznega prejetega računa.


Pomembno.

Prehod v novo leto v Zalogah izvedemo PRED zaključkom poslovnega leta v meniju Knjigovodstvo > Letne obdelave.

V tem prispevku